PARTICIPANTS

(Scroll down for previous edition)

DELPHI

Teddy Coste

Dora Economou

Georges Jacotey

Kosmas Nikolaou

Angelo Plessas

Chrysanne Stathacos

and the short-listed ASFA students

Christopher Christodoulou

Anthi Daoutaki

Antonis Kourkoulos

Myrto Vratsanou

Ida Westh-Hansen

Texts by:

Andreas Angelidakis

Aliki Marcadia Lambropoulou

 

NISYROS

 

Andreas Angelidakis

Sepake Angiama

Frederik Exner Carstens

Dora Economou

Agnieszka Gratza

Oliver Laric

Arvo Leo

Quinn Latimer

Mia Lundstrom

Paolo Thorsen-Nagel

Angelo Plessas